Industrial Policy Executive Meeting

Oslo City Hall

Subsea Valley og Samarbeidsalliansen Osloregionen samlet et bredt utvalg representanter fra næringsliv, akademia, politikk og forvaltning i Oslo Rådhus 4. april 2017 for å diskutere både klyngens potensial som vekstmotor og omstillingskraft, og de store sammenhengene i det globale utfordringsbildet.

Norges største industriklynge består av nærmere 200 engineeringbedrifter mellom Oslo og Kongsberg.

Hvordan kan denne globalt ledende kompetanseklyngen bidra til verdiskaping og en kunnskapsbasert omstilling av Norge?
Hvordan beholder vi konkurranse-kraften og utvikler innovasjonsevnen i en tid med raske teknologiske skifter og globale endringer?

Invitasjon til møtet gikk ut til 78 kommuner og 5 fylkeskommuner i hovedstadsområdet som er medlemmer av Samarbeidsalliansen Osloregionen, samt til sentrale industri- og forskningsmiljøer i Subsea Valley.

Industripolitisk Toppmøte arrangeres av kompetanseklyngen Subsea Valley og samarbeidsalliansen Osloregionen i forbindelse med SSV Conference.

Subsea Valley er Norges største industriklynge som representerer over 30.000 arbeidsplasser på det sentrale Østlandet. Klyngen består av teknologi og engineeringbedrifter, svært mange av dem verdensledende innen energisektoren, samt utdanningsog forskningsinstitusjoner som UiO, HSN, SINTEF, BI og IRIS.

Subsea Valley arrangerer årlig SSV Conference i Oslo, en av de største energi- og teknologikonferansene i Nord Europa. Konferansen samlet i 2016 nesten 500 konferansedelegater og over 100 bedrifter som utstillere.  I 2017 deltok 1420 konferansedelegater og 109 utstillere.