Industripolitisk Toppmøte

4. april 2017

Oslo

Subsea Valley og Samarbeidsalliansen Osloregionen samler et bredt utvalg representanter fra næringsliv, akademia, politikk og forvaltning i Oslo Rådhus 4. april 2017 for å diskutere både klyngens potensial som vekstmotor og omstillingskraft, og de store sammenhengene i det globale utfordringsbildet.

Norges største industriklynge består av nærmere 200 engineeringbedrifter mellom Oslo og Kongsberg.

Hvordan kan denne globalt ledende kompetanseklyngen bidra til verdiskaping og en kunnskapsbasert omstilling av Norge?
Hvordan beholder vi konkurranse-kraften og utvikler innovasjonsevnen i en tid med raske teknologiske skifter og globale endringer?

Invitasjon til møtet går ut til 78 kommuner og 5 fylkeskommuner i hovedstadsområdet som er medlemmer av Samarbeidsalliansen Osloregionen, og til sentrale industri- og forskningsmiljøer i Subsea Valley. Det forventes omkring 100-140 deltakere.

Meld deg på!

Agenda

REGISTRERING OG KAFFE FRA 13.00

14.00Velkommen
Preben Strøm, Daglig leder Subsea Valley
14.10Hovedstadsregionens potensial som vekstmotor
Raymond Johansen | Byrådsleder Oslo
14.20How policy and regulations in energy intersect with business strategy, economics and technology
Mark Thurber, PhD | Associate Director, Program on Energy and Sustainable Development at Stanford University
14.40Disruptive technologies drive sustainability
Bjørn Haugland | EVP & Chief Sustainability Officer, DNV-GL
15.00Success factors in quality deliveries
Elly Bjerknes | EVP Process Solutions, Kværner
15.20PAUSE
15.50Creating innovation teams
Thomas Anglero | Director of Innovation, IBM Norway
16.10Norsk kompetanse som globalt konkurransefortrinn
Bjørn Fuglaas | Adm.dir GE Healthcare
16.30Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv
Svein Terje Strandlie | Adm.dir SINTEF Raufoss Manufacturing
16.50Forskning og utdanning for innovasjon og konkurransekraft
Inge Jan Henjesand | Rektor, Handelshøyskolen BI
17.15Industripolitisk debatt / moderert samtale
17.45AVSLUTNING
18.00Welcome Reception SSV Conference 2017
Astrup Fearnley Museum

Industripolitisk Toppmøte arrangeres av kompetanseklyngen Subsea Valley og samarbeidsalliansen Osloregionen i forbindelse med SSV Conference 2017.

Subsea Valley er Norges største industriklynge som representerer over 30.000 arbeidsplasser på det sentrale Østlandet. Klyngen består av teknologi og engineeringbedrifter, svært mange av dem verdensledende innen energisektoren, samt utdanningsog forskningsinstitusjoner som UiO, HSN, SINTEF, BI og IRIS.

Subsea Valley arrangerer årlig SSV Conference i Oslo, en av de største energi- og teknologikonferansene i Nord Europa. Konferansen samlet i 2016 nesten 500 konferansedelegater og over 100 bedrifter som utstillere.