PricingBook a standFloor plan

Opening hours

Wednesday April 5, 2017
08:00 – 16:30
Thursday April 6, 2017
08:00 – 16:00

Exhibitor’s Portal

Utstillerinformasjon – SSV Conference 2017

Dersom det leies inn eksterne standbyggere, vennligst videresend følgende informasjon:

Sted: Telenor Arena, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu

Bestilling av teknisk utstyr til standen og kontaktinformasjon:

www.dinstand.no Compass Fairs AS, v/ Eivind Njøs, mobil +47 957 54 355

SISTE BESTILLINGSFRIST* for teknisk utstyr er 17. mars 2017.
*Et gebyr på 30% av prisen, etter denne dato.

Mottak av gods:

OBS: Telenor Arena og Subsea Valley tar ikke ansvar for godset!

Godsmottak: F.o.m. mandag 03.04. fra kl. 08.00 til 22.00

Varer som leveres FØR den 3.04. sendes til:

Cargo Linea AS
Gamle Eirdalsvei 12
1081 Oslo

Alle kolli må merkes og sendes til:

SSVC 2017/Utstillernavn/Stand nr.
Telenor Arena
Widerøveien 1
1360 Fornebu

Vi ber om at utstillere meddeler inn følgende behov senest 1 uke før messestart:

  • Truckbistand på messeområdet
  • Lagring av tom emballasje under messen
  • Bistand til fortolling ved forsendelser fra utlandet

Dette varsles til joakim@biversen.no. Kontaktperson: Joakim Strand, tlf. 950 22 400. Vi er også behjelpelig med frakt til og fra messen om ønskelig.

Tjenester som vareinntak/uttak fra stand, truckbistand og lagring av tomemballasje faktureres utstiller i henhold til gjeldende prisliste.

Opprigg

Under opprigg brukes port 18 for adgang til arenaen.

04.04 Opprigg 08:00 – 20:00 (tirsdag)

NB! All Opprigg må være klart innen 20.00, 04.04.2017!
OBS! Ingen vareleveranser under messens åpningstider.

Riggelunsj under oppprigg

Tirsdag 04.04 kl. 12.00 – 13.30 i restaurant Nordvind i 3. etg

Åpningstider under messeperioden

05.04 Arrangement 08:00 – 16:30 (onsdag)
06.04 Arrangement 08:00 – 16:00 (torsdag)

Inngang for besøkende og utstillere under messe – inngang 12

Utstillere har adgang til arenaen 1 time før og etter åpningstidene i utstillingsperioden.

Nedrigg: 06.04 Nedrigg 16:00 – 22:00 (torsdag)

Av hensyn til messebesøkende og til dine medutstillere kan INGEN form for nedmontering påbegynnes før kl. 16.00 på siste arrangementsdag! Demontering gjennomføres torsdag 06.04, kl 16.00 – 22. Alt gods må være hentet innen kl. 12.00 den 07.09

Godshenting etter messen:

Gods kan hentes fra og med 06.04. kl. 16.00 til 22.00 og 07.04 fra kl. 08.00 til 12.00.

Gods som står igjen etter denne tidsperioden blir flyttet til ekstern terminal i Oslo for utstillers regning. Sørg for at alle kolli som hentes av ekstern transportør er merket med mottakeradresse og utstillernavn.

Service A-Å

Teknisk informasjon og brannforskrifter, se vedlegg.

Arenareglement, Telenor Arena

Alkohol

Det er er ikke lov med medbrakt alkohol inne på arenaen, grunnet sjenkeregler. Hvis du ønsker alkohol på stand, ta kontakt med Dine-In , mo@dine-in.no.

Avfall

  • Det vil finnes avfallscontainere utenfor Port 18.
  • Brannforskrifter Det er ikke lov med gassbeholder inne på arenaen.
  • Garderobe Betjent garderobe finnes ved inngang 12.
  • Hovedinngang Hovedinngang for besøkende er inngang 12.

Høye konstruksjoner

Bygging over 250 cm, må det sendes inn en skriftlig søknad til de naboer dette berører. Eventuelle svar på godkjenning sendes eivind@compassfairs.no.

Internett

Det er gratis Wi-Fi i hallen (nettverksnavn: Telenor). Om det er behov for kablet nett, kan dette bestilles inne på www.dinstand.no.

Kollektivtilbud

Med rutebuss linjer (24, 28, 31, 707, 733) kommer du deg enkelt ut til arenaen. For konkret rutetid fra din holdeplass besøk www.ruter.no.

Parkering

Det er ingen parkering på indre område nærmest arenaen. All parkering for utstillere og publikum skjer på den store parkeringen vis-a-vis areanaen. Følg skilting.

Restaurant

Kiosk for enklere servering finnes nede på messeområdet i messens åpningstid.

Om dere ønsker SSV Conference lunsj, må denne forhåndsbestilles gjennom conference@subseavalley.com.

Sampling policy

All servering av mat og drikke under messen gjøres av Dine In, Bestilling av mat og drikke som er arenaens catering partner. For ytterligere informasjon se vedlagte samplings-policy.

Servicesenter/Teknisk informasjon

Her kan man få etterbestilt diverse monteringsmateriell og noe møbler/utstyr. En avgift på 30% tilkommer. Vi gjør oppmerksom på at man ved sen bestilling ikke har noen garanti for at produktet finnes på lager. Personalet i informasjonen svarer på det meste rundt deres messedeltagelse.

Tilbud i nærområdet

Vis a vis arenaen ligger Fornebuporten med ulike nærtilbud som; Kiwi butikk som er åpen til kl. 23 hver dag, apotek og blomsterbutikk. For ytterligere butikktilbud finnes Fornebu Senter rett i nærheten. Gåavstand er beregnet til ca.12 minutter.

Utstillerforsikring

Vi anbefaler samtlige utstillere å tegne forsikring.

Subsea Valley, Compass Fairs, eller Telenor Arena påtar seg ikke ansvar for deres produkter før- under eller etter messen.

Vegger

Messen bygges med Foga-veggsystem, mer info på www.dinstand.no

Annet

Kontaktperson, Compass Fairs, tekniske spørsmål:

Eivind Njøs, eivind@compassfairs.no, mob. +47 957 54 355

Kontaktperson, Dine In, Bestilling av mat og drikke på Telenor Arena:

Malin Olsson, mo@dine-in.no Mob. +47 413 65 887

Kontaktpersoner, Subsea Valley:

Benedicte Tangen Istad, benedicte.istad@subseavalley.com Mob. +47 922 81 196
Anne Kristin Mellem, anne.kristin.mellem@subseavalley.com Mob: +47 906 33 675

Lykke til med messedeltagelsen!